top of page

30 June 16:00-18:00 Rebirth at Nomad Yoga: The Rebirth meditations are one of the most potent practices of Kundalini Yoga, along with white tantra. We follow a 45-62 minute meditation protocol that is psychomagic. It is a deep subconscious cleansing that is worth doing several times each year. 1-1 meditation cleanses the imprints of difficult memories accumulated in the first 7 years, traumas of adolescence, karmic dues of past lives... nearly 50 meditations were given by Yogi Bhajan. This year, the first Rebirth meditation supports self-acceptance, self-evaluation and clears the image of oneself. Contribution: 9600 - 12000Ft

 

Június 30. 16:00-18:00 Újjászületés a Nomád Jógában: Az Újjászületés meditációk a kundaliní jógának egyik legpotensebb gyakorlásai a fehér tantra mellett. 45-62 perces meditációs protokollt követünk, ami pszichomágia. Mély tudatalatti tisztítás, amit érdemes minden évben többször elvégezni.  1-1 meditáció tisztítja az első 7 évünkben felhalmozott nehéz emlékek lenyomatait, a kamaszkor traumáit, előző életek karmikus hozadékait... közel 50 meditációt adott át Yogi Bhajan. Idén az első Újjászületés meditáció az önelfogadást, az önértékelést támogatja, a magunkról kialakított képet tisztítja. Hozzájárulás: 9600 - 12000Ft

Rebirthing - Újjászületés

€31.00Price
    bottom of page